Termeni si conditii

  1. DISPOZIȚII INTRODUCTORII

1.1  Acești Termeni și condiții pentru utilizarea portalului FreeSMS (în continuare „Termeni și condiții”) reglementează drepturile, obligațiile și principiile reciproce ale relației contractuale dintre Cowork Technologies SRL, cu sediul social la Brasov. CUI nr.40666076, înscrisă în Registrul comercial cu Nr. j08/860/2019, (în continuare „Furnizor”) și partenerul contractant al Furnizorului care s-a înregistrat cu succes în portalul FreeSMS ( în continuare „Utilizator”).

1.2  Acești Termeni și condiții fac parte integrantă din relația contractuală dintre Furnizor și Utilizator, în conformitate cu Secțiunea 1751 (1) din Legea nr. 89/2012 Coll. Cod civil, astfel cum a fost modificată (în continuare „Cod civil”) .

  1. DEFINIȚII SERVICIILOR OFERITE

2.1  Furnizorul operează portalul freesms.ro (denumit în continuare „Portal”) pentru a furniza servicii de comunicare, bazate pe transmiterea mesajelor catre unul sau mai multe dispozitiv android avand ca scop expedierea mesajului folosindune de un serviciu gsm. Aceste servicii vă permit să trimiteți mesaje de pe portal și de la aplicații terțe prin intermediul API către destinatarii finali ai Utilizatorilor. De asemenea, permite primirea mesajelor și procesarea conținutului acestora (denumit în continuare „Serviciu”).

  1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE Furnizorului

3.1  Furnizorul se angajează prin prezenta să furnizeze Utilizatorului Serviciul în condițiile prevăzute în prezentul document.

3.2  Furnizorul își rezervă dreptul de a verifica plata înainte ca Serviciul să poată fi utilizat.

3.3  Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul mesajelor trimise de Utilizator atunci când utilizează Serviciul. Utilizatorul răspunde exclusiv pentru conținutul din comunicarea electronică.

3.4  Furnizorul se angajează să asigure funcționarea Serviciului, inclusiv toate componentele hardware și software necesare ale Furnizorului, astfel încât acesta să poată fi utilizat de Utilizator.

3.5  Furnizorul își păstrează echipamentul într-o astfel de condiție tehnică și de funcționare pentru a se asigura că Utilizatorul poate utiliza Serviciul în calitatea obișnuită.

3.6  Furnizorul are dreptul de a modifica parametrii tehnici esențiali ai Serviciului, dacă modificarea menționată este rezultatul unor modificări semnificative ale parametrilor tehnici ai Serviciului de către operatorii de telefonie mobilă.

3.7  Furnizorul are dreptul să extindă și să îmbunătățească Serviciul, să implementeze noi caracteristici ale Serviciului și să dezvolte tehnologia utilizată.

3.8  Furnizorul are dreptul să introducă Utilizatorul în baza sa de date electronică a utilizatorilor Serviciului, să monitorizeze și să arhiveze operațiunile efectuate de Utilizator atunci când utilizează Serviciul pentru a evalua și îmbunătăți calitatea Serviciului furnizat.

3.9  Dacă Utilizatorul încalcă oricare dintre prevederile Termenilor și condițiilor sau a unei reglementări legale obligatorii, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să acorde compensații pentru orice daune potențiale suferite de Furnizor, cum ar fi sancțiuni contractuale sau alte sancțiuni pe care Furnizorul le are. a plătit sau va plăti terților (autorități naționale, operatori de telefonie mobilă, alți parteneri contractanți) din cauza încălcării unei obligații contractuale sau legale a Utilizatorului.

3.10  Furnizorul nu va fi răspunzător pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor în conturile Utilizatorilor înregistrați ai Portalului de către terți. Cu toate acestea, Furnizorul va lua măsurile necesare pentru a preveni o astfel de utilizare necorespunzătoare.

3.11  Furnizorul are dreptul să arhiveze istoricul mesajelor trimise și primite și a adresei IP a utilizatorului timp de 4 ani, în principal pentru a putea oferi autorităților publice asistența necesară.

3.12  Furnizorul arhivează facturile emise timp de 10 ani de la data emiterii lor în scopuri contabile.

  1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

4.1  Utilizatorul va folosi Serviciul exclusiv pentru nevoile sale proprii și nu va dezvălui numele de utilizator și parola pentru Serviciu unei terțe persoane fără acordul prealabil al Furnizorului. Utilizatorul își protejează parola și ia toate măsurile necesare pentru a împiedica terții să acceseze parola. În cazul în care Utilizatorul încalcă această obligație, acesta va fi responsabil pentru orice daune suferite de Furnizor ca urmare a acesteia; în acest caz, Furnizorul nu va fi răspunzător pentru daune suferite de Utilizator.

4.2  Utilizatorul nu va folosi Serviciul pentru a deranja terții, în special, pentru a trimite date nesolicitate (spam). În conformitate cu Legea nr. 480/2004 Coll., Privind anumite servicii ale societății informaționale, astfel cum a fost modificată, Utilizatorul este obligat să aibă acordul destinatarului de a primi comunicări comerciale. Conform prezentei legi, textul de comunicare comercială al Utilizatorului conține, de asemenea, identitatea expeditorului în numele căruia are loc comunicarea și menționează în mod clar și distinct că destinatarii își pot exprima dezinteresul de a primi gratuit alte comunicări comerciale.

4.3  Utilizatorul nu are dreptul să insereze și să trimită conținut care dă impresia că expeditorul este un alt utilizator cunoscut în general (phishing).

4.4  Utilizatorul nu are dreptul să introducă sau să importe niciunul dintre datele sensibile ale utilizatorilor finali în Portal.

4.5  Utilizatorul va informa Furnizorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice circumstanță sau fapt cunoscut Utilizatorului în prealabil (de exemplu, volumul excesiv de mesaje distribuite) care ar putea afecta utilizarea Serviciului.

4.8  Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze abuziv canalul tranzacțional pentru a trimite mesaje în masă (adică publicitate).

  1. PLĂȚI

5.1  Utilizatorul se obligă să plătească Furnizorului o taxă pentru utilizarea Serviciului conform listei de prețuri actuale valabile .

5.2  Utilizatorul se obligă să plătească în avans taxa pentru utilizarea Serviciului în contul Utilizatorului înregistrat în Portal.

  1. PROCEDURA DE UTILIZARE

6.1  Furnizorul nu va fi răspunzător de Utilizator pentru pagubele suferite de acesta atunci când furnizează și / sau utilizează Serviciul care a avut loc fără vina Furnizorului și / sau din cauza circumstanțelor care exclud răspunderea.

6.2  În special, Furnizorul nu va fi responsabil pentru daunele cauzate, altele decât trimiterea și / sau livrarea corespunzătoare a mesajelor.

6.3  Răspunderea pentru orice defecte ale Serviciului va fi abordată într-o procedură de reclamație. O reclamație referitoare la Serviciu poate fi depusă prin intermediul formularului de contact sau printr-o notificare scrisă trimisă la adresa înregistrată a Furnizorului. Dacă reclamația este legitimă, Furnizorul va furniza Serviciul fără întârzieri nejustificate.

  1. Politica de confidentialitate

7.1 FreeSMS nu va intercepta, monitoriza, copia sau divulga mesajele utilizatorului sau informații personale despre Utilizator sau contul FreeSMS, agenda telefonică sau MSISDN al Utilizatorului, altfel decât în cursul normal al utilizării Serviciilor, fără permisiunea prealabilă a Utilizatorului, cu excepția cazului în care FreeSMS crede cu bună credință că o astfel de acțiune este necesară pentru a se conforma cerințelor legale, pentru a coopera sau a respecta procesul legal, investigații, citații, citații și altele asemenea, pentru a proteja și apăra drepturile, proprietatea sau interesul legal protejat al FreeSMS, Utilizatorului sau alte terțe părți, pentru a aplica oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții sau pentru a proteja activitatea sau reputația FreeSMS.Utilizatorul este de acord ca FreeSMS să poată accesa conținutul contului și al mesajelor sale în scopurile descrise mai sus, fără notificare prealabilă și pentru a răspunde la probleme de serviciu sau tehnice și că FreeSMS poate comunica cu Utilizatorul din când în când în scopuri inclusiv, dar fără a se limita la, comunicarea informațiilor cu privire la actualizări, actualizări, notificări sau alte informații.

7.2  Utilizatorii sunt de acord că FreeSMS poate utiliza datele de utilizare a vizitatorului site-ului și datele de utilizare a contului care nu sunt identificabile în scopuri statistice și analitice. Atunci când utilizează aceste servicii, FreeSMS nu prelucrează sau partajează date care să permită unei părți terțe să identifice persoane individuale. În acceptarea acestor termeni servicii, un utilizator este de acord că FreeSMS poate utiliza și împărtăși datele de-personalizate în scopurile analitice expuse mai sus.

7.4  Utilizatorii sunt de acord că nu încalcă nicio lege, reglementări sau coduri de conduită aplicabile referitoare la protecția informațiilor personale ale Utilizatorilor finali, inclusiv, dar fără a se limita la nume, adrese, adrese de e-mail, telefon fix și numere de telefon mobil și nu vor dezvălui informațiile personale ale utilizatorilor finali către orice terță parte, cu excepția consimțământului expres al Utilizatorului Final sau în cazul în care legea prevede sau este permisă în mod special.

7.5  În cazul în care datele cu caracter personal ale oricărui stat membru UE sunt transferate FreeSMS într-un stat membru care nu este membru al UE pentru procesare, FreeSMS se angajează să asigure măsuri de securitate tehnică și organizațională care să ofere un nivel de protecție adecvat riscurilor reprezentate de prelucrarea acestora date și pentru a proteja aceste date împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat sau oricărei alte forme ilegale de prelucrare. Pentru informații suplimentare despre Politica de confidențialitate FreeSMS, vă rugăm să faceți clic aici .

  1. ÎNCETAREA SERVICIULUI, ÎNCHIDERE DE CONT

8.1  Furnizorul are dreptul să înceteze furnizarea Serviciului în orice moment, fără nicio compensare în următoarele cazuri

8.1.1  Utilizatorul utilizează Serviciul contrar legislației țării pe teritoriul căruia este furnizat Serviciul sau în contradicție cu legea romana,

8.1.2  Utilizatorul utilizează Serviciul, contrar condițiilor serviciilor operatorilor de telefonie mobile.

8.1.3  Utilizatorul utilizează Serviciul contrar Termenilor și condițiilor,

8.1.4  Un operator mobil sau o autoritate administrativă recomandă sau comandă încetarea sau suspendarea Serviciulu.

8.1.5  Utilizatorul acționează contrar punctelor 4.2  – 4.6  și 4.8  din Termeni și condiții.

8.2  Furnizorul are dreptul să închidă contul Utilizatorului fără nicio compensare în următoarele cazuri

8.2.1  Utilizatorul nu s-a autentificat în Portal de mai mult de 2 ani

8.2.2  Utilizatorul nu a achiziționat nici un pachet in termen de 30 de zile de la inregistrare.

  1. DISPOZIȚII FINALE

9.1  Aspectele care nu sunt reglementate în mod expres de acești Termeni și condiții sunt reglementate de reglementările legale aplicabile din Romania.

9.2  Termenii și condițiile devin valabile și eficiente la bifarea căsuței „ Sunt de acord cu Termenii și condițiile ” de către Utilizator atunci când se înregistrează în Portal și după finalizarea cu succes a înregistrării în Portal.