Politica de confidentialitate

La Cowork Technologies, ne pasă de datele dvs. personale. Este foarte important pentru noi să fim transparenti cu privire la datele pe care le colectăm despre dvs., la modul în care folosim aceste date și cu cine le împărtășim. Nu interacționăm direct cu utilizatorii finali ai clienților noștri și toate informațiile pe care Clientii noștri le transmit sunt transmise cu noi, la discreția lor, în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale serviciului, Acordul pentru servicii și tratamentul datelor încheiat cu clienții noștri.

Această politică descrie principiile prelucrării datelor cu caracter personal care sunt transmise Cowork Technologies sau care altfel devin disponibile pentru Cowork Technologies în legătură cu utilizarea Clienților și a altor utilizatori ai site-ului Web, Software și Servicii.

Această Politică este un acord între Clienți și Cowork Technologies, care prevede modul în care Datele cu caracter personal transmise de către Clienți sunt prelucrate de Cowork Technologies în numele Clienților.

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege practicile pe care Cowork Technologies le aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Această politică constituie o parte integrantă a acordului încheiat între Clienți și Cowork Technologies. Vizionând site-ul și / sau folosind software-ul și serviciile, clienții confirmă că s-au familiarizat cu această politică, au înțeles-o și sunt de acord cu termenii acesteia. La înregistrarea inițială la Cowork Technologies, Clienții (prin intermediul reprezentanților lor autorizați) confirmă, de asemenea, cele menționate mai sus, prin crearea contului, care declară acceptul și acordul Clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în prezenta Politică.

Această politică constituie, de asemenea, un acord între clienți (în calitate de controlori de date cu caracter personal) și Cowork Technologies (în calitate de procesator de date cu caracter personal) în sensul articolului 28 din GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și Consiliu).

Cowork Technologies are dreptul să revizuiască și să modifice unilateral această politică din când în când. Prin urmare, Cowork Technologies recomanda citirea periodica acestei politici în cazul oricărei modificări aduse acesteia. Utilizarea continuă a site-ului, software-ului și serviciilor înseamnă consimțământul la astfel de modificări.

Dacă Clientul sau alți utilizatori nu sunt de acord cu niciunul sau cu toți termenii acestei Politici sau cu orice modificări posibile ale acesteia, atunci ar trebui să închidă imediat Website-ul și să înceteze să utilizeze Software-ul.

Cowork Technologies a elaborat această politică în cooperare cu consilierul legal, în conformitate cu cerințele GDPR. Cowork Technologies face tot posibilul să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă pe deplin cerințele legale aplicabile.

  1. DEFINIȚII

Client (e) înseamnă personae fizice sau juridice, care se înregistrează pe site-ul Web și îutilizează software-ul în conformitate cu Termenii și prezenta politică în scopul utilizării Serviciilor.

Obiecte de date înseamnă toate persoanele fizice, ale căror date personale sunt transmise către Cowork Technologies în legătură cu utilizarea site-ului Web, a software-ului și a serviciilor, inclusiv destinatarii serviciilor (clienții clienților).

GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE.

Politică înseamnă această politică de confidențialitate a Cowork Technologies modificată din când în când.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitate genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operații care se efectuează pe Date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere.

Serviciile (serviciile) înseamnă un serviciu de mesagerie text comercial pentru trimiterea de notificări, alerte, mementouri, confirmări și campanii de marketing prin SMS. Serviciul este oferit printr-o platformă SMS bazată pe site sau prin utilizarea software-ului.

Software înseamnă interfață web, aplicație mobilă și alte programe software descărcabile și integrabile dezvoltate și întreținute de Cowork Technologies în scopul furnizării serviciilor.

Cowork Technologies înseamnă Cowork Technologies sro, o societate cu răspundere limitată înregistrată în Cehia sub numărul companiei 29444268 cu sediul social la Šumperk, B. Němcové 767/13, ZIP 787 01, Cehia, Uniunea Europeană și toate filialele sale.

Termeni înseamnă termenii de serviciu ai Cowork Technologies care stabilesc termenii și condițiile de utilizare a site-ului Web, Software și Servicii de către Clienți și alți utilizatori.

Site web înseamnă site-urile site-ului Cowork Technologies , www.freesms.ro .

  1. DATE PERSONALE CARE SE PROCESĂ SI OBIECTIVELE PRELUCRĂRII

În scopul furnizării site-ului, software-ului și serviciilor, Cowork Technologies prelucrează datele personale pe care clienții le furnizează despre propriii clienți, care sunt destinatarii serviciilor. Tipurile de astfel de date nu sunt restricționate și depind de decizia Clienților despre modul în care doresc să utilizeze Serviciile și includ, în general, numele, numărul de telefon de contact, dar pot include și e-mailuri, avataruri, țări, adrese etc.

Cowork Technologies păstrează registrul datelor cu caracter personal pe care le prelucrează în conformitate cu această politică.

Cowork Technologies prelucrează datele cu caracter personal la:

utilizarea Software-ului și Serviciilor de către Clienți, inclusiv atunci când transmit către Cowork Technologies informații despre clienții lor;

comunicarea între clienți și / sau subiecții de date cu asistența clienților Cowork Technologies în legătură cu site-ul, software-ul și serviciile;

Cowork Technologies lucrează îndeaproape cu terți (inclusiv, de exemplu, parteneri de afaceri, subcontractanți în servicii tehnice, de plată și livrare, rețele de publicitate, furnizori de analize, furnizori de informații de căutare) și pot primi date cu caracter personal de la aceștia;

Cowork Technologies trimite mesaje către clienți prin mijloace electronice (e-mail sau SMS) cu informații despre îmbunătățiri ale site-ului Web, software și servicii, noi propuneri și dezvoltări (marketing direct). Cowork Technologies trimite aceste mesaje la datele de contact furnizate de reprezentanții Clienților în momentul înregistrării sau actualizate ulterior. Clienții confirmă prin prezenta și garantează că datele de contact furnizate de reprezentanții Clienților sunt în orice moment detalii ale companiei Clienților, dar nu date personale de contact ale reprezentanților și, prin urmare, Cowork Technologies poate utiliza aceste date de contact în mod liber pentru a trimite mesajele sale de marketing fără obstacole suplimentare . În orice moment, Clienții se pot dezabona de la buletine informative făcând clic pe linkul specific corespunzător conținut în fiecare newsletter.

  1. BAZĂ JURIDICĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR PERSONALE

Cowork Technologies prelucrează Datele cu caracter personal în conformitate cu legile locației Cowork Technologies și a filialelor sale, unde se desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cowork Technologies prelucrează Datele cu caracter personal transmise de către Clienți pe baza contractelor cu Clienții în scopul utilizării site-ului Web, Software și Servicii și în măsura în care aceste date sunt furnizate de Clienți.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din GDPR, Clienții sunt operatorii de date cu caracter personal pe care le transmit Cowork Technologies în scopul utilizării site-ului Web, Software-ului și Serviciilor, inclusiv datele referitoare la clienții Clienților pe care Clienții îi transmit să le trimită și primesc SMS-uri către și de la clienții lor ca destinatari. Conform articolului 4 alineatul (8) din GDPR Cowork Technologies acționează în calitate de procesator în numele Clientului atunci când prelucrează Datele Personale transmise de către Clienți. Prin urmare, Clienții:

sunt pe deplin responsabili de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le transmit către Cowork Technologies;

garantează în mod explicit către Cowork Technologies că Clienții, în vederea utilizării site-ului Web, Software-ului și Serviciilor, au toate acordurile și / sau alte motive legale de la persoanele vizate pentru prelucrarea legală a datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică;

confirmă că au obținut de la persoanele vizate toate acordurile necesare pentru transmiterea datelor cu caracter personal către Cowork Technologies și prelucrarea acestor date în conformitate cu termenii prezentei politici;au o imagine de ansamblu completă asupra datelor cu caracter personal pe care le transmit către Cowork Technologies și garantează că toate aceste date pe care le transmit sunt necesare pentru utilizarea lor de către site-ul Web, software și servicii și sunt păstrate la zi;

obliga sa informeze imediat Cowork Technologies cu privire la expirarea motivelor legale pentru prelucrarea, modificarea, inexactitatea sau modificarea datelor cu caracter personal pe care Clientii le transmit Cowork Technologies.

Atunci când utilizează Servicii pentru marketing direct, Clienții sunt responsabili de respectarea tuturor cerințelor legale în legătură cu marketingul direct și drepturile persoanelor fizice. Cowork Technologies furnizează doar platforma pentru trimiterea de mesaje, dar Clienții sunt singuri responsabili pentru conținutul mesajelor trimise utilizând Serviciile. Clienții înțeleg că există diferite reguli legale pentru marketing direct în diferite țări. Atunci când Serviciile sunt utilizate pentru marketing direct, clienții trebuie să respecte toate cerințele pentru marketingul direct al țării, unde domiciliază receptorul mesajului de marketing direct. De exemplu,

Cowork Technologies prelucrează datele cu caracter personal doar pe instrucțiuni documentate de la Clienți. Clienții inserează aceste instrucțiuni folosind Servicii (de exemplu, introducerea comenzii pentru a trimite mesaje clienților săi) și prin acordul cu Politica și Termenii. Instrucțiunile clienților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte întotdeauna legile aplicabile, iar Cowork Technologies își rezervă dreptul de a refuza îndeplinirea instrucțiunilor care sunt în opinia Cowork Technologies ilicite.

Ținând cont de natura prelucrării, Cowork Technologies va acorda asistență clienților prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care este posibil, pentru îndeplinirea obligației Clienților de a răspunde cererilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate prevăzute de GDPR, inclusiv dreptul la acces la datele cu caracter personal de către subiecții, dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării etc. Cowork Technologies acceptă instrucțiuni pentru îndeplinirea drepturilor persoanelor vizate numai de la Clienți. În cazul în care persoanele vizate abordează Cowork Technologies cu cererile de îndeplinire a drepturilor lor, Cowork Technologies trebuie să informeze Clienții și să acționeze conform instrucțiunilor Clienților.

Cowork Technologies va acorda asistență clienților în asigurarea respectării obligațiilor de garantare a securității procesării datelor cu caracter personal, astfel cum este stabilit de GDPR, ținând cont de natura prelucrării și de informațiile disponibile pentru Cowork Technologies. Printre altele, Cowork Technologies se angajează să:

să aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate care să asigure securitatea, confidențialitatea și integritatea datelor. Mai precis măsurile de securitate aplicabile de Cowork Technologies sunt descrise în secțiunea 6 de mai jos;

monitorizează periodic procesele sale interne și măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu legea aplicabilă. Cowork Technologies monitorizează, de asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de terțe părți (vezi secțiunea 4 de mai jos);

notifica Clienții în cel mai rapid timp posibil în condițiile și fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, cel târziu în 72 de ore după ce au luat cunoștință despre orice distrugere, pierdere, modificare sau dezvăluire accidentală, neautorizată sau ilegală la, date cu caracter personal (aici: încălcarea securității). În consultare cu clienții, Cowork Technologies trebuie să ia măsurile adecvate pentru securizarea datelor și limitarea eventualelor efecte dăunătoare asupra persoanelor vizate;

cooperează cu clienții și le oferă informații și asistență, acolo unde este rezonabil posibil, în legătură cu încălcările de securitate, inclusiv în comunicarea cu autoritățile de supraveghere și persoanele vizate;

cooperează și asistă Clienții în realizarea evaluărilor de impact a procesării, dacă este cazul.

Cowork Technologies pune la dispoziția Clienților toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la articolul 28 din GDPR și permite și contribuie la audituri, inclusiv inspecții, efectuate de către Clienți sau de un alt auditor mandatat de Clienți (toate pe cheltuială a Clienților). Auditurile și inspecțiile la fața locului trebuie să fie convenite în prealabil cu Cowork Technologies, să fie efectuate în timpul programului normal de lucru și să nu perturbe în mod nejustificat activitatea și afacerile cotidiene ale Cowork Technologies. Dreptul la audituri și inspecții nu se extinde la facilitățile și spațiile terților.

  1. TRANSFERAREA DATELOR PERSONALE 

În cursul furnizării serviciilor și accesului la site-ul și software-ul, Cowork Technologies utilizează diferiți furnizori de servicii terți, cărora le poate transfera, de asemenea, date cu caracter personal (aici: terțe părți). În virtutea acestei clauze, Clienții sunt informați pe deplin și autorizează expres, total sau parțial, să utilizeze furnizorii de servicii terți corespunzători și să le furnizeze date cu caracter personal, după cum este necesar. Acești furnizori de servicii includ următoarele:

Furnizori de servicii server;

Servicii de dezvoltare de site-uri web, software și servicii, inclusiv dezvoltare software, procesare analitică de date, PHP și urmărirea erorilor JavaScript;

Furnizori de măsuri de siguranță, inclusiv protecția împotriva fraudei, protecția și criptarea traficului Cowork Technologies, instrumentul de detectare a autorității domeniului de e-mail;

Furnizori de servicii de e-mail;

Furnizori de servicii de trimitere / primire SMS;

Furnizori de servicii de comunicare;

Furnizorii de servicii de evidență și plată;

Furnizori de servicii de asistență pentru clienți;

Furnizori de servicii de prelucrare a datelor.

Cowork Technologies va informa Clienții cu privire la orice modificări intenționate cu privire la adăugarea sau înlocuirea procesatorilor terți și va oferi Clienților posibilitatea de a se opune acestor modificări. Cowork Technologies are dreptul să înceteze furnizarea de servicii Clienților, care se opun modificării privind adăugarea sau înlocuirea procesoarelor.

Cowork Technologies a încheiat contracte individuale de furnizare de servicii cu unii dintre furnizorii de servicii. Cu alții, relațiile se bazează pe condițiile generale de furnizare a acestor furnizori de servicii. Înainte de a încheia relații cu furnizorii de servicii terți, Cowork Technologies depune toate eforturile pentru a garanta că termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal ale partenerilor săi sunt în conformitate cu principiile prezentei politici și a legilor aplicabile. În acest scop, Cowork Technologies va analiza cu atenție condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către partenerii săi. Mai mult, Cowork Technologies ecranizează cu atenție relațiile în curs cu furnizorii de servicii terți și, în caz de nerespectare a acestora, încetează imediat relațiile cu aceștia.

Cowork Technologies poate dezvălui / transfera date personale:

în conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv legile din afara locațiilor Cowork Technologies, ale afiliaților săi sau ale persoanelor vizate;

să respecte procesele legale;

să răspundă solicitărilor din partea autorităților publice și guvernamentale, inclusiv a autorităților publice și guvernamentale din afara locațiilor Cowork Technologies și ale filialelor sale;

să aplice această Politică sau Termeni, să protejeze operațiunile, drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea Cowork Technologies și / sau să urmărească căile de atac disponibile sau să limiteze daunele.

Cowork Technologies depune toate eforturile pentru a limita cantitatea de date cu caracter personal pe care le transferă pentru prelucrare către terțe părți, deoarece este necesar pentru furnizarea de servicii specifice sau pentru urmărirea unor obiective specifice.

Site-ul Web și Software-ul pot conține legături care redirecționează către alte site-uri web. De exemplu, atunci când accesați servicii ale unei terțe părți, cum ar fi PayPal, atunci când efectuați o plată. Această politică nu se aplică acestor site-uri web terțe, pe care Cowork Technologies nu operează, iar Cowork Technologies nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Cowork Technologies recomandă revizuirea politicilor de confidențialitate ale terților.

  1. TRANSFERAREA DATELOR PERSONALE

În legătură cu unele lucrări specifice de dezvoltare, depanare a problemelor serviciilor, stocarea datelor sau alte servicii necesare, Cowork Technologies poate transfera datele cu caracter personal contractanților Cowork Technologies, dintre care unele nu pot funcționa sau nu funcționează în Spațiul Economic European (adică 28 Uniunea Europeană țări + Islanda, Liechtenstein și Norvegia), aici: țări terțe).

Nivelurile de protecție a datelor din țări terțe pot diferi de nivelul corespunzător al Spațiului Economic European, iar unele țări terțe ar putea avea un nivel mai scăzut de protecție a datelor. Prin urmare, în cazul transferului de date cu caracter personal în țările terțe, riscul pierderii, utilizării greșite sau a publicării datelor cu caracter personal poate fi mai mare în comparație cu Spațiul Economic European. Totuși, Cowork Technologies a luat toate măsurile rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal din țările terțe. Contractorii noștri, care prelucrează datele cu caracter personal în țări terțe, sunt obligați contractual să se supună aceluiași nivel de protecție a datelor ca în Uniunea Europeană.

Având în vedere cele spuse mai sus, clienții confirmă în mod explicit conștientizarea lor despre posibilitatea numită de a transfera date cu caracter personal în țări terțe și despre posibilele riscuri ale acestor transferuri. Prin prezenta, clienții confirmă în mod explicit că au obținut consimțământul explicit de la toți subiecții de date, printre altele clienții lor, destinatari ai serviciilor și reprezentanții proprii, după cum prevede legislația pentru a transfera datele lor personale în țări terțe.

Cowork Technologies va aplica garanții corespunzătoare la transferul datelor cu caracter personal în țările terțe.

  1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Cowork Technologies ia măsurile legale, organizaționale și tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal în concordanță cu legile aplicabile privind confidențialitatea și securitatea datelor. Măsurile de securitate se aplică pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării, divulgării sau distrugerii involuntare sau neautorizate.

Cowork Technologies stochează toate datele personale pe servere securizate. Măsurile de securitate includ:

Accesul la servere este protejat cu conturi individuale, nume de utilizator și parole pentru fiecare persoană autorizată (angajați / subcontractanți);

Cowork Technologies ține evidența și un jurnal al tuturor activităților pe servere;

Cowork Technologies poate închide imediat accesul la servere oricărei persoane autorizate;

Accesul la servere este restricționat în termeni de (a) persoanele care au acces la acestea, (b) informații, la care persoanele autorizate au acces în funcție de esența sarcinilor lor de serviciu, © acțiuni pe care persoanele autorizate le pot efectua cu date personale stocate pe servere;

Cowork Technologies continuă să examineze, cine dintre persoanele autorizate sunt de fapt solicitate să aibă acces la Datele cu caracter personal și, dacă accesul nu este necesar, va retrage dreptul de acces.

Accesul Clienților la cabinetele personale de pe site-ul web este protejat cu nume de utilizator și parole individuale. Clienții sunt responsabili pentru păstrarea parolelor confidențiale. Clienții sunt obligați să nu partajeze parole cu nimeni. În caz de suspiciune de acces neautorizat la cabinetele personale ale Clienților și / sau Datelor cu Caracter Personal, Clienții sunt obligați să informeze imediat Cowork Technologies despre acest lucru.

Cowork Technologies se asigură că toți angajații, contractorii, agenții, furnizorii și consultanții săi, care au acces la datele cu caracter personal sunt pe deplin conștienți și respectă îndatoririle și responsabilitățile lor legale.

Angajații și alți contractanți ai Cowork Technologies sunt obligați prin acorduri obligatorii să nu dezvăluie sau să le pună la dispoziția nimănui altul decât Cowork Technologies în timpul acordului lor cu Cowork Technologies și veșnic după încetarea sa la orice Datele cu caracter personal la care ar putea avea acces în timpul acordurilor lor cu Cowork Technologies.

Cowork Technologies are încuietori de uși în birouri de unde pot fi accesate Datele cu caracter personal.

  1. PERIOADE DE RETENȚIE

Cowork Technologies va păstra Datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru utilizarea site-ului, Software-ului și Serviciilor de către Clienți, dar legislația aplicabilă nu mai permite atunci păstrarea.

Cowork Technologies șterge datele cu caracter personal transmise de către clienți în conformitate cu următoarele principii:

Datele de contact personale furnizate de către Clienți și mesajele Clienților vor fi păstrate timp de 60 + 60 de zile după ce Clientul a depus o cerere de ștergere a acestor date;

Fișierele de date inițiale trimise de clienți vor fi șterse după 60 de zile de la importul datelor în sistemul Cowork Technologies;

Fișierele atașate pe care clienții le trimit pentru a fi trimise împreună cu SMS-urile vor fi păstrate pentru maximum 60 de zile și apoi vor fi șterse. Ca atașări, Clienții nu pot încărca date personale;

Fișierele de jurnal cu activitățile Clienților de pe site-ul Web vor fi păstrate maxim 1 lună, iar fișierele de jurnal de audit vor fi păstrate timp de 2 ani;

În cazul închiderii unui cont, clienții trebuie să accepte ștergerea contactelor și a mesajelor.

Persoanele de contact vor fi șterse după 60 de zile și mesajele după 60 + 60 de zile de când Clientul a acceptat închiderea unui cont sau Cowork Technologies a decis să închidă contul Clientului.

Clienții vor avea ocazia să-și reînnoiască conturile în orice moment (cu excepția contactelor și mesajelor șterse).

Clienții confirmă că sunt de acord cu perioadele de retenție menționate mai sus și garantează informarea și obținerea aprobărilor necesare de la clienții și reprezentanții lor pentru aplicarea acestor perioade de păstrare.

  1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN RESPECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu reglementările europene și naționale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, puteți accesa sau șterge datele dvs. personale, precum și exercita alte drepturi pentru a avea control asupra modului în care datele dvs. cu caracter personal sunt colectate, utilizate și partajate.

Dacă legea sau regulamentul în vigoare permit acest lucru, aveți dreptul de a:

Accesați datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. și pentru a afla originea datelor, scopurile prelucrării și perioada pentru care vor fi procesate datele dvs. personale, cine sunt controlorii și procesatorii datelor dvs. personale și cui le pot adresa datele să fie dezvăluite;

Retrageți consimțământul în orice moment în care datele dvs. personale sunt prelucrate în conformitate cu consimțământul dvs.;

Actualizați sau corectați datele dvs. personale, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte;

Ștergeți datele dvs. personale din înregistrările noastre dacă nu mai sunt necesare în scopurile indicate mai sus;

Restrângeți prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe;

Obțineți datele dvs. personale într-un format electronic; și

Depuneți o reclamație la noi și / sau la autoritatea relevantă pentru protecția datelor.

Puteți exercita aceste drepturi contactându-ne prin informațiile de contact specificate mai jos, furnizându-vă numele, adresa de e-mail și scopul solicitării dvs.

În cazul în care legea sau regulamentul aplicabil, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale sau de a ne spune să încetăm să prelucrăm datele dvs. personale (inclusiv în scopul comercializării directe). După ce ne-ați informat despre această solicitare, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă sunt permise de legile și reglementările aplicabile.

Puteți exercita acest drept în același mod ca și pentru celelalte drepturi indicate mai sus.

  1. CONTACT INFORMATION

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale, dacă doriți să exercitați un anumit drept sau să rezolvați orice reclamație cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta trimițând un e-mail la următoarea adresă de e-mail:

dpo@freesms.ro

Dacă doriți să depuneți o reclamație sau să contactați autoritatea relevantă pentru protecția datelor pentru orice alt motiv, puteți face acest lucru accesând următorul site web:

www.freesms.ro/contact